Disclaimer en Privacyverklaring (AVG)

Disclaimer

Ondanks het feit dat deze website en haar inhoud tot stand is gekomen met inachtneming van de grootst mogelijke zorgvuldigheid, wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele onvolledigheid of onjuistheden. Daarnaast wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor het gebruik van de informatie van deze website.

Niets van de inhoud van deze website mag worden verveelvoudigd (waaronder begrepen het opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand), worden gereproduceerd of anderszins worden gebruikt voor commerciële doeleinden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van M.R. Dienstverlening.

Over jouw privacy

We beseffen dat veel bezoekers en gebruikers van websites bezorgd zijn over de informatie die ze verstrekken en over hoe deze informatie wordt gebruikt en behandeld. Deze privacyverklaring is ontwikkeld om hierin duidelijkheid te verschaffen. Het gebruik van deze website geeft aan dat je ons privacybeleid zoals beschreven in deze privacyverklaring hebt gelezen en aanvaard.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
M.R. Dienstverlening kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van M.R. Dienstverlening, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan M.R. Dienstverlening verstrekt. M.R. Dienstverlening kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  1. Jouw voor- en achternaam
  2. Jouw telefoonnummer(s)
  3. Jouw e-mailadres(sen)

De persoonsgegevens die je op deze website invult worden NIET opgeslagen in een aan deze website verbonden database. Ze worden telkens slechts eenmalig per mail naar ons verzonden, waarna de gegevens worden verwijderd door de server.

Waarom M.R. Dienstverlening deze gegevens nodig heeft
M.R. Dienstverlening verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om jou schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan M.R. Dienstverlening jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het verlenen van boomverzorging, rioolservice en/of andere klussen in en rond uw huis.

Delen met anderen
M.R. Dienstverlening verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang M.R. Dienstverlening jouw gegevens bewaart
M.R. Dienstverlening bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt.

Google Analytics
M.R. Dienstverlening maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe onze (potentiële) klanten onze website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van M.R. Dienstverlening bij Google zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Hier tref je ook het privacybeleid van Google Analytics aan.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. M.R. Dienstverlening heeft hier geen invloed op. Google biedt websitebezoekers de mogelijkheid te voorkomen dat hun gegevens worden gebruikt door Google Analytics. Zij hebben daarvoor een Browser Add-on gemaakt, welke geschikt is voor praktisch elke browser.

M.R. Dienstverlening en andere websites
Op de website van M.R. Dienstverlening tref je links aan naar andere websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links aan deze website zijn verbonden.

Gegegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht jouw gegevens te raadplegen en/of corrigeren. Daarnaast heb je het recht jouw gegevens te laten verwijderen. Je kunt een verzoek tot verwijdering sturen naar info@mrdienstverlening.nl. M.R. Dienstverlening zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Houd er rekening mee dat M.R. Dienstverlening - net als ieder ander Nederlands bedrijf - door de fiscus verplicht is gedurende zeven jaar na een laatste factuur jouw gegevens in haar boekhouding opgenomen te houden.

Wijzigingen in de privacyverklaring
De wet wijzigt doorlopend en kan M.R. Dienstverlening dwingen wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren je deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Beveiligen
M.R. Dienstverlening neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van M.R. Dienstverlening maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door M.R. Dienstverlening verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met M.R. Dienstverlening op via info@mrdienstverlening.nl.

Contactgegevens
Voor onze contactgegevens verwijzen wij naar onderstaande footer, alwaar onze actuele gegevens zijn te vinden.

Kennismaken?

Bent u na het lezen van onze website benieuwd wat MR dienstverlening voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.